Edasised arengud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamisel

Adeli Rehabilitatsioonikeskuse juhtkond arutas 28.09.2017 päevakorda võetud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise lõpetamist alates 1.1.2018. Arvestades olemasolevat eelinfot võimalikest muudatustest sotsiaalse rehabilitatsiooni hinnakirjas kui ka muudatusi teenuse osutamise korraldamises, otsustati oodata ära sellekohane informatsioon. Eelinfo kohaselt toimub see hiljemalt oktoobri lõpuks.

Kavatsused sotsiaalse rehabilitatsiooni osas

Adeli Rehabilitatsioonikeskuse juhtkond on võtnud päevakorda kaaluda sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise lõpetamist alates 1.1.2018. Lõplik otsus tehakse juhtkonna koosolekul 28.09.2017. Otsusest teavitame kodulehel. Otsuse vastuvõtmisel alustame sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse lõpetamise tegevustega alates 1.10.2017. Pärast otsuse tegemist me osutame edaspidi tervishoiuteenuseid ja tööalast rehabilitatsiooniteenust. Seniseid sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse raames saadud teenuseid on võimalik saada ainult tasulistena.