Loovteraapia

Loovteraapia on loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate psühhoteraapiline rakendamine kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks, tervist toetava muutuse ja heaolu soodustamiseks. Loovteraapia teenuseks võib olla visuaalkunstiteraapia, muusikateraapia, draamateraapia ning tantsu- ja liikumisteraapia, sõltuvalt terapeudi ettevalmistusest võib erinevaid kunstimeediaid loovteraapias integreerida.

Lähtudes konkreetsest kliendist või rühmast ning teraapia eesmärkidest, valib terapeut tasandi, millel töötada.

Sekkumise tasandid:

  1. Psühhoteraapilise sekkumise tasand. Kunstipõhistele tehnikatele toetuv psühholoogilise sekkumise protsess, mis järgib psühhoteraapia teoreetilisi ja rakenduspõhimõtteid (näiteks psühhodünaamiline, humanistlik, kognitiiv-käitumuslik, pereteraapia, lahenduskeskne lähenemine). Psühhoteraapilist sekkumist rakendatakse eeskätt vaimse tervise, isiksusliku kooskõla, emotsionaalse tasakaalu ja sotsiaalsete suhete parandamise eesmärgil.
  2. Funktsionaalne tasand. Tegeletakse spetsiifilise vaimse, füüsilise, emotsionaalse või käitumusliku funktsiooni arendamise, toetamise, taastamisega, nt tähelepanu, peenmotoorika, liikumisvõime, kehatunnetuse arendamine, mälu säilitamine/taastamine, õppimisvõime ja üldise arengu toetamine, toimetulekuoskuste omandamise toetamine  eesmärgistatud loovteraapiliste tegevustega.
  3. Palliatiivne tasand. Loominguline tegevus ja kunstid on leevenduseks kui ravisekkumine on lõpetatud.
  4. Rekreatiivne tasand. Tervisedenduslik, heaolule, loovuse arendamisele suunatud kunstiteraapiliste võtete rakendamine. Näiteks avatud stuudio meetod, mis lähtub loomeprotsessi põhimõtetest ning rakendatakse positiivse loomingulise eneseteostuse kogemuse saamiseks. Siia kuuluvad ka loovus- ja enesearengurühmad, mis sisaldavad ka psühhoedukatiivset lähenemist.
  5. Diagnostiline tasand. Looming kui tervisliku seisundi, elusituatsiooni kvalitatiivne hindamisvahend. Loomingulisi hindamisvahendeid saab kasutada teraapiaeelseks seisundi hindamiseks, teraapiaprotsessi kulgemise ja teraapia tulemuse hindamiseks.

Meie keskuses osutame teenust:

  • tasulise teenusena;
  • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskava alusel tööealistele täiskasvanutele;
  • täiskasvanutele sotsiaalse rehabilitatsiooni raames rehabilitatsiooni plaani alusel. Lastele MTÜ Diana Arenduskeskuses.