Visiiditasu

Adeli Rehabilitatsioonikeskus võtab Tervisekassa poolt rahastatud eriarsti vastuvõtu eest visiiditasu (summas 5€).

  • Visiiditasu võetakse alati eriarstiarsti esmakordsel vastuvõtul, välja arvatud Ravikindlustuse ­seaduses (RaKS) §70 lg(5) toodud juhud.
  • Eriarsti korduva vastuvõtu korral võetakse visiiditasu, kui eelmisest visiiditasu maksmisest on möödunud 3 kuud, välja arvatud:
    • visiiditasu maksmist välistavad juhud RaKS §70 lg(5)
    • 2-14 aastaste (k.a.) raske või sügava puudega kindlustatud isikutele järgnevatel vastuvõttudel;
    • eriarsti  tasulise vastuvõtu korral.
  • 2-14 aastaste (k.a.) raske või sügava puudega kindlustatud isikutelt võetakse visiiditasu kord aastas esimese (esmase või korduva) vastuvõtu korral.

Visiiditasu võtmise aluseks on Ravikindlustusseaduse §70 lg(1)

(1) Kui ambulatoorset eriarstiabi osutatakse üldarstiabi osutaja või eriarstiabi osutaja saatekirja alusel või käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul ilma saatekirjata, on eriarstiabi osutajal õigus nõuda kindlustatud isikult visiiditasu maksmist.

Visiiditasu ei nõuta (Ravikindlustusseadus §70 lg(5))

(5) Visiiditasu ei või nõuda, kui:
1) ambulatoorset eriarstiabi osutatakse rasedale;
2) ambulatoorset eriarstiabi osutatakse alla kaheaastasele kindlustatud isikule;
3) vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine.

Visiiditasu nõutakse topelt määras  (Ravikindlustusseadus §70 lg(6)) kui

(6) Kui patsient ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses.