Arendus

Meie arengukava saate lugeda siit – Arengukava 2012-2014

Meie põhiväärtused nõuavad meilt igapäevast tegevust meie kvaliteediga. Seetõttu oleme pidevalt panustanud uue tehnoloogiate ja meetodite otsingutele.

  • Maailmas üldtunnustatud teaduspõhiste innovaatiliste rehabilitatsioonimeetodite praktiline  kasutamine (kõnnirobot Lokomot, koormuskostüüm, Petö meetod, FES, pindrõhu matt, dünaamilised ortoosid,  FORAMEN testid jne). Jälgime maailmas kasutatuselevõetavaid uusi  meetodeid ja tehnoloogiaid, et neid oma igapäevatöös kasutada
  • Koostöö  ülikoolidega  (Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool) . Teaduslik koostöö ( Tartu Ülikooliga) meetodite tulemuslikkuse analüüsimiseks ja Tallinna Ülikooliga  (analüüs peatraumaga inimeste sotsiaalsest kaasatusest)  ja osalemine EAS innovatsiooniosakute projektis „Ratastoolikasutaja istumisasendi komplekshindamisseadme väljatöötamine“.   Oleme ülikoolidele ja rakenduslikele kõrgkoolidele praktikabaasiks.

Perioodil 01.08.2013 kuni 30.11.2013 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt „Adeli Eesti OÜ strateegia- ja brändingukoolitus, 2013 välisturgudele laienemise strateegia ja brändingukava” Adeli Eesti OÜ.

Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.

EAS logod