Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kel on vähenenud töövõime tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Tööalane rehabilitatsioon:

 • õpetab teid puude või tervisehäirega toime tulema;
 • arendab töövõimet;
 • aitab sobitada töötingimusi ja kohaneda tööeluga.

Sihtrühm: vähenenud töövõimega isik (v.a kui töövõime puudub), kes:

 • on vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga;
 • on arvele võetud töötuna;
 • omandab põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust;
 • on töötav isik;
 • on aja-, asendus- või reservteenistuses.

Tööalase rehabilitatsiooni toel klient:

 • jätkab töötamist sama tööandja juures samal või teisel töökohal;
 • asub tegutsema ettevõtjana või jätkab tegutsemist ettevõtjana;
 • asub tööle avatud tööturul iseseisvalt või tugiisikuga (toetatud töö);
 • on valmis tööd otsima ja osalema teistel tööle saamist toetavatel tööturuteenustel;
 • jätkab õppimist ja on valmis õpingute järel tööle asuma.

Adeli Rehabilitatsioonikeskuses pakutavad rehabilitatsiooniteenused on:

 • isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamine;
 • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine;
 • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine;
 • füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • tegevusterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • loovterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • eripedagoogi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • psühholoogi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • logopeedi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • arsti teenus (individuaalne).

Tööalase rehabilitatsiooni hinnakirja leiad siit.

INFOT ADELI REHABILITATSIOONI KOHTA
Sihtgrupp: liikumispuudega inimesed, muu
Teenuse osutamise aeg: E-R 8.00-17.00
Kirjutus- ja/või viipekeeletõlke olemasolu: puudub
Ligipääsetavus nägemispuudega inimesele: jah, kui tulla koos tugiisikuga
Ligipääsetavus liikumispuudega (sh ratastooliga): jah, asutus on täielikult ligipääsetav
Inva WC olemasolu: jah, on olemas
Läheduses bussipeatused, mida teenindavad madalapõhjalised sõidukid: jah, on olemas
Invaparkimiskohad: jah, on olemas

Kasulikku lugemist:

Tööalane rehabilitatsioon

Töövõimetushüvitised