Rehabilitatsiooniteenusele registreerumine

Rehabilitatsiooniteenusele registreerumiseks saab kasutada ühte alljärgnevatest võimalustest:

  • tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni puhul helistage telefonil 656 4396;
  • saatke kiri meilile tooalanereh@adeli.ee või adeli@adeli.ee;
  • tulege ise kohale meie keskusesse Tallinn, Endla tn 4, V korrus.

Registreerumisel tööalasele rehabilitatsioonile peate meile teatama järgmised andmed:

  • Töötukassa kliendikood;
  • Kontaktandmed (telefon ja/või emaili aadress);
  • Elukoht (linna või linnaosa täpsusega);
  • Töötukassa büroo ja juhtumikorraldaja nimi;
  • Eelistused tegevuskava koostamise aja suhtes.

Registreerumisel sotsiaalsele rehabilitatsioonile peate meile teatama järgmised andmed:

  • SKA suunamisotsuse number ja kuupäev;
  • kontaktandmed (telefon ja/või email).

Teie andmete põhjal kontrollib administraator andmebaasides ning pakub teile välja rehabilitatsiooniteenusele saabumise aja.

E-meili teel saadud registreeringule vastame Teile 1 tööpäeva jooksul.

Palume arvestada võimalusega, et järjekorra tõttu ei pruugi soovitud aega võimalik anda. Sellel juhul pakub administraator Teile muu sobiliku aja.