Kliinilise psühholoogi teenus

Kliiniline psühholoogia (ka meditsiinipsühholoogia) on psühholoogia valdkond, mis hõlmab nii teadustööd kui ka kliinilist praktikat eesmärgiga mõista, ennetada ja leevendada psühholoogilist düstressi või düsfunktsioneerimist. Samuti on selle eesmärk edendada inimeste subjektiivset heaolu ja isiklikku arengut. Valdkonnas on kesksed psühholoogiline hindamine ja psühhoteraapia ning lisaks sellele võivad kliinilised psühholoogid tegeleda ka teadustöö, õpetamise, konsulteerimise ja muu valdkonda arendava tegevusega.

Kliiniline psühholoog tegeleb psühholoogiliste probleemide, psüühika- ja käitumishäirete ning tervist ohustava käitumise hindamise, ravimise ja ennetamisega.

Selleks kasutatakse erinevaid tõenduspõhiseid testimise ja psühhoteraapia meetodeid ning vajadusel tehakse koostööd kliendi pere ja tugivõrgustikuga. Kliiniline psühholoog ei väljasta ravimeid ega määra diagnoose – selleks tehakse vajadusel koostööd psühhiaatriga, kes lähtub sageli oma otsuste tegemisel kliinilise psühholoogi poolt läbi viidud hindamise tulemustest.

Meie keskuses teostatakse kliinilise psühholoogi individuaal- kui ka pereteraapiaid. Hindamiste läbiviimiseks kasutatakse erinevaid psühholoogilisi teste. Teenuseid osutatakse kõikidele vanusegruppidele.

Adelis osutatakse kliinilise psühholoogi teenust:

  • Tervisekassa rahastamisel;
  • tasulise teenusena;
  • perearsti suunamisel teraapiafondi raames;
  • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskava alusel tööealistele täiskasvanutele;
  • täiskasvanutele sotsiaalse rehabilitatsiooni raames rehabilitatsiooni plaani alusel, lastele MTÜ Diana Arenduskeskuses.