Eripedagoog

Psüühiliste protsesside (taju, mälu, keskendumise, mõtlemise ja tähelepanu uurimise/arendamise ja läbi selle kõnearengu toetamisega) tegeleb eripedagoog. Samuti hindab eripedagoog lapse avi vastuvõtmise oskust ja soovi.

Väga oluline on kognitiivsete probleemide varajane märkamine ja nendega tegelemine. Kui arenguprobleemidele ei pöörata õigeaegselt tähelepanu, võivad kooli minnes probleemid võimenduda.

Kui laps ei ole omandanud mõnda olulist oskust, siis vajab ta individuaalsemat lähenemist ja rohkem tähelepanu – sellisel juhul tulebki appi eripedagoog, kes aitab lapsel oskusi omandada just individuaalselt. Põhiline arendustöö käib läbi erinevate õppemängude.

Väga oluline on koostöö lapsevanematega, kes on oma lapse parimad eksperdid.

Meie keskuses osutatakse eripedagoogi teenust:

  • tasulise teenusena;
  • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskava alusel tööealistele täiskasvanutele;
  • täiskasvanutele sotsiaalse rehabilitatsiooni raames rehabilitatsiooni plaani alusel. Lastele MTÜ Diana Arenduskeskuses.

Töötajad   Registreerimisvõimalused