Ülevaade

Ülevaade meie keskuse peamistest eesmärkidest:

– parandada tserebraalparalüüsiga laste, noorukite, täiskasvanute ja insuldi/ajutrauma läbiteinud inimeste liikumis- ja töövõimet ning elukvaliteeti;

– parandada laste kõne- ja kognitiivset arengut  ning toetada kooliks ettevalmistumist.

Nende eesmärkide saavutamiseks kasutame teaduspõhiseid ja innovaatilisi rehabilitatsioonimeetodeid ja -vahendeid.

Oleme oma eesmärgiks seadnud kasvada kvaliteetset teenust pakkuvaks keskmise suurusega rehabilitatsioonikeskuseks, saades liikumispuuetega haigete rehabilitatsiooniteenuse liidriks ambulatoorse teenuse osutajana.

Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus on Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu asutajaliige.