Ülevaade

Meie keskuse peamisteks eesmärkideks on:

– parandada tserebraalparalüüsiga laste, noorukite, täiskasvanute ja insuldi/ajutrauma läbiteinud inimeste liikumis- ja töövõimet ning elukvaliteeti;

– parandada laste kõne- ja kognitiivset arengut  ning toetada kooliks ettevalmistumist;

Nende eesmärkide saavutamiseks kasutame teaduspõhiseid ja innovaatilisi rehabilitatsioonimeetodeid ja -vahendeid.

Oleme oma eesmärgiks seadnud kasvada kvaliteetset teenust pakkuvaks  keskmise suurusega rehabilitatsioonikeskuseks, saades liikumispuuetega  haigete rehabilitatsiooniteenuse liidriks ambulatoorse teenuse osutajana.

Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus on Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu asutajaliige.