CARe metoodika

CARe: A Comprehensive Approach of Rehabilitation (and Recovery)                      
              “Kõikehõlmav lähenemine rehabilitatsioonile (ja taastumisele)”

CARe on spetsialistide abivahend tööks psühhosotsiaalselt haavatavate sihtgruppidega.

CARe-metoodika on suunatud taastumisele,  kohalolekule ja tugevustele:

  • Taastumine/areng – Kliendi taastumise/arengu protsessi järgimine ja toetamine. Abi haavatavusega toimetulekul, oma mina (taas)loomisel (usk, lootus, tahe), toetus ühiskonnas osalemisel.
  • Kohalolu – Keskendumine kohalolule. Personaalse suhte loomine, tähelepanelik kohalolu, väärtustamine ja tunnustus. Võrdväärne suhe. Suhe kui väärtuslik toetus – suhe iseenesest on juba teraapiline.
  • Tugevused = jõustamine – Keskendumine tugevustele (tervis, heaolu, oskused ja keskkonna mõjud), nende leidmine, äratamine ja tugevdamine, võimaluste analüüs ja varasemate kogemuste väärtustamine.

Kõikehõlmav terviklik lähenemine toimib mitmel tasandil: 

kliendi-, kliendi keskkonna- ja ühiskonna tasandil.

Ühendab endas keskkonnakesksuse, arengukesksuse ja probleemikesksuse.

On suunatud abivajaja  isiklikule taastumisele (juhtunu läbitöötamine, haavatavusega toimetulemise õppimine, uuesti olevikule ja tulevikule orienteerumisega) ja sotsiaalsele  taastumisele (seotud taasosalemisega ühiskonnas st  taastumine kui kodanikustaatuse taastamine).

Olulised detailid: holistlik lähenemine, elukvaliteet – kõigis elu- ja isiklikes valdkondades.

Elukvaliteet kui KOMBINATSIOON:

              …normaalsest igapäevasest elutingimusest ja keskkonnast (töö, sissetulek, tervis, sots. suhted, turvalisus) võrdluses üldise sotsiaalse standardiga;

              … inimese heaolu,  tervise, rahulolu ja õnnetundest (subjektiivne ala).

Dirk den Hollander: “kui teen tegevusplaani, siis mind huvitab kõige rohkem, mis teeb inimese õnnelikuks ja mida tähendab inimese jaoks õnnelik olemine”

Soovitatav kirjandus:

CARe Europe kodulehekülg:  http://thecareeurope.com/

CARe Eesti – Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing: www.epry.ee

Heaolu ja taastumise kool: www.heakool.ee