Eripedagoogi teenus

Hariduslikud rehabilitatsiooniteenused toetavad isikut, kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppetööst eemalviibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine on pärssinud iseseisvat toimetulekuvõimet. Ülesandeks on rehabiliteeritava motivatsiooni, oskuste, vilumuste ja üldise tegevusvõime arendamine.

_MG_2436

Tegevuseks on kognitiivse võimekuse (taju, tähelepanu, mõtlemine, mälu, sihipärane töövõime jne) treenimine, kõnearendus ja alternatiivse kommunikatsiooni õpetamine.

Eripedagoog analüüsib:

  • õpivalmidust, õpivõimet, õpitempot;
  • koostöövalmidust ning koostöö- ja suhtlemisvõimet;
  • iseseisvust;
  • eelteadmisi, arenguseisundit;
  • motivatsiooni ja huvisid;

Teenused on:

  • individuaalsed teraapiad;
  • rühmategevused;
  • perenõustamised.