Tasuliste teenuste tellimine

Teenusele registreerumine:

1. Teenusele registreerumiseks tuleb kasutada ühte järgmistest võimalustest:

a. Helistage numbril üldisel numbril 654 4840 (võib olla hõivatud);

b. Saatke e-kiri aadressil adeli@adeli.ee

c. Kasutage kodulehel olevat veebiregistratuuri

2. Teiega võetakse ühendust, et täpsustada teenuse soovi ning aega.

Arveldamine:

1. Pärast soovi täpsustamist edastame teenuse ettemaksuarve Teie poolt näidatud e-kirja aadressil.

2. Broneering jõustub pärast ettemaksu laekumist.

3. Veebriregistratuuris saab teenuse broneerimisel tasuda kohe.

4. Kui ettemaksuarve ei ole tähtajaks laekunud, siis broneeritud aeg tühistatakse.

NB! Ettemaks ei sisalda uuringute ja analüüside tasu, mille vajadus selgub vastuvõtul.

Teenusest loobumine või mitteilmumine:

1. Vastuvõtuaja muutmiseks või tühistamiseks võtke meiega ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne vastuvõttu. Püüame leida Teile uue sobiliku aja või tühistame vastuvõtu ning tagastame ettemaksu.

2. Kui Te ei teata mittetulemisest ja/või tühistate vastuvõtu vähem kui 24 tundi enne vastuvõttu, arvestatakse ettemaks teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks ning seda ei tagastata.

Teenuse aegade ümberregistreerimine:

1. Teenuste ümberregistreerimine toimub ainult teiste vabade aegade olemasolul.

Teenuste hinnakiri:

1. Teenuste hinnakirja leiate siit.

2. Hindade muutustest teavitame 1 kuu ette. Uute teenuste lisamisest hinnakirja teavitame jooksvalt.

3. Kui klient on broneerinud teenused enne hinnakirja muutusi, siis kehtivad talle teenuse tellimise hetkel kehtinud hinnad. Teenuste aegade ümberregistreerimisel kehtivad uutele aegadele juba uued hinnad.