Therapy Master ravi

Terapeutilised harjutused ripplingsüsteemil Redcord ja Therapy Master

Ripplingsüsteemil teostatavate terapeutiliste harjutuste on saavutada paremaid tulemusi tugi-liikumiselundkonna haiguste taastusravis. Norras 8 aasta jooksul välja töötatud kontseptsiooni rakendatakse kõigis füsioteraapiavaldkondades. Luues kindla toetuse, annab ripplingsüsteem kiiresti sügava lõõgastusseisundi ja vabamad liigutused, sest puudub vajadus lihaste aktiivseks tegevuseks hoidmaks kehatüve ja jäsemeid. Lingude kindel fiksatsioon annab võimaluse kasutada seadeldist funktsionaalseks treeninguks.

Thearpy masterTherapy Master 2

Ripplingsüsteemil teostatavad terapeutilised harjutused võimaldavad:

  • lihaste lõõgastamist;
  • liigutusamplituudi suurendamist;
  • venitusi;
  • stabiliseerivate lihaste treeningut;
  • koordinatsiooni ja tasakaalu arendamist;
  • mobiliseerivate lihaste dünaamilist treeningut.