Tegevusteraapia

Tegevusteraapia eesmärgiks on häiritud või piiratud tegevusvõimega inimese füüsilise ja psüühilise arengu toetamine ning tegevusvõime säilitamine ja edendamine, et inimene tuleks võimalikult hästi ja iseseisvalt toime oma igapäevaelu toimingutega.

Tegevusteraapias on kesksel kohal inimese iseseisev tegevusvõime ning töövahendiks eesmärgipärane, tema jaoks tähenduslik tegevus. Teraapias kasutatavad tegevused valib terapeut individuaalselt, arvestades kliendi võimekust, eesmärke ja soove.

Tegevusteraapias osalevad inimesed vanuses 1,5-2 eluaastast kuni vanuriteni ning teraapiat viiakse läbi enamasti individuaalselt, kuid vajadusel ka väikeste rühmadena.

Meie keskuses osutatakse tegevusteraapia raames:

  • hindamist LOTCA ja Box and Block testide abil;
  • igapäevaelu oskuste õpetamist ja harjutamist;
  • tegevuseelduste arendamist, taastamist ja säilitamist;
  • abivahendite alast nõustamist.

Meie keskuses saab teenust:

  • Tervisekassa rahastamisel Adeli taastusarsti suunamisel;
  • tasulise teenusena;
  • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskava alusel tööealistele täiskasvanutele;
  • täiskasvanutele sotsiaalse rehabilitatsiooni raames rehabilitatsiooni plaani alusel. Lastele MTÜ Diana Arenduskeskuses.