Otsus sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse jätkamise osas

Juhtkonna 16.10.2017 koosolekul otsustati jätkata 2018 aastal sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamist. Otsuse põhjuseks on teadaolevad arengud teenuste hindade korrigeerimisel ja süsteemi korrastamisel.