Kavatsused sotsiaalse rehabilitatsiooni osas

Adeli Rehabilitatsioonikeskuse juhtkond on võtnud päevakorda kaaluda sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise lõpetamist alates 1.1.2018. Lõplik otsus tehakse juhtkonna koosolekul 28.09.2017. Otsusest teavitame kodulehel. Otsuse vastuvõtmisel alustame sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse lõpetamise tegevustega alates 1.10.2017. Pärast otsuse tegemist me osutame edaspidi tervishoiuteenuseid ja tööalast rehabilitatsiooniteenust. Seniseid sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse raames saadud teenuseid on võimalik saada ainult tasulistena.