Tööalase rehabilitatsiooni hinnakirja muudatused

Alates 1.11.2017 koostatud tööalase rehabilitatsiooni tegevuskava alusel osutatavatele teenustele kehtib uus hinnakiri.
Hinnakirjas muutusid peamiselt mitmed individuaalteenuste hinnad vahemikus 2,5-11%. Muutunud hinnakiri on kättesaadav alljärgneval lingil .