Teenustele mitteilmumine – täiendatud.

Adeli RRK juhtkonna otsusel ei tagata alates 1.detsembrist 2016 kasutamata jäänud protseduuridele enam uusi aegu, v.a. olulised põhjused.   Aegade ümberregistreerimist teiseks ajaks enam ei tehta, asutus ei taga loobutud protseduurile uut aega. Nimetatud otsuse on tinginud olukord, kus ümberregistreerimiste või põhjuseta puudumiste tulemusel tekivad spetsialistide graafikutesse „augud“, samal ajal kui järjekorrad nende juurde on kohati mitme kuu pikkused. Palume mõistvast suhtumist ning spetsialistide töö ja aja austamist.

Oluliseks põhjuseks, kus leitakse ärajäänud protseduuridele asendusajad on spetsialisti haigestumine, mille tulemusel kliendist sõltumata jäid teenused saamata.

Kliendi haigestumisel , millest klient teavitab asutust enne protseduuri algust , teeb asutus mõistlikke pingutusi kliendile uue võimaliku aja leidmiseks teenuse osutamiseks, kuid ei saa garanteerida graafikute pingelisuse tõttu uut aega teenuse osutamiseks. Haigestumise korral võib asutus küsida sellekohast tõendust.

Kliendi hilinemise või põhjuseta puudumise korral kokkulepitud protseduurilt ei ole asutus kohustatud tagama kliendile uut protseduuri aega. Protseduurile hilinenud kliendi ja asutuse töötaja suusõnalisel kokkuleppel võib asutus osutada kliendile protseduuri osalises mahus. Protseduurile hilinemine ulatuses, kus protseduuri läbiviimine ei ole enam võimalik, loetakse puudumiseks.

Kui klient jääb teenuse osutamisele korduvalt hiljaks, ei ilmu kohale või ei esita asutuse nõudel tõendeid põhjuse kinnitamiseks, võib asutus teenuse edasise osutamise katkestada.

Kui kliendile on registreeritud aeg statsionaari (majutusega teenus) ja ta jätab teenusele ettenähtud tähtajal ilma olulise põhjuseta tulemata, teenuse edasine osutamine katkestatakse.