Tasulistest teenustest loobumine või mitteilmumine

Adeli meeskond soovib meelde tuletada järgmist reeglit tasuliste teenuste kohta:

Tasulistest teenusest loobumine või mitteilmumine:

1. Kui klient on tasunud teenuse eest ettemaksu ja tühistab broneeringu vähemalt 3 tööpäeva enne vastuvõtu kuupäeva, tagastatakse ettemaks täies ulatuses.

2. Broneeringu tühistamisel vähem kui 3 tööpäeva enne vastuvõtu kuupäeva tagastatakse 50% tasutud teenuse summast.

3. Kui klient ei ilmu teenusele mistahes põhjusel ja ei teavita sellest, siis ettemaksu ei tagastata.

Lugege lisaks ka lehte Tasuliste teenuste tellimine