Sotsiaaltöötaja teenus

Sotsiaaltöötaja teenust osutatakse rehabilitatsiooniteenuse raames. Teenus on individuaalne või perenõustamine.

Teenuse eesmärgiks on kliendi sotsiaalsete toimetulekuoskuste hindamine, sotsiaalsete probleemide ennetamine ja juhtumikorraldus.

Sotsiaaltöötaja teenus

Rehabilitatsiooniteenuse käigus saab klient ülevaate rehabilitatsiooniplaani raames osutatavatest teenustest, erinevatest puudega inimeste õigustest, toetustest ja puuetega inimeste organisatsioonidest.

Sotsiaaltöötaja abistab klienti vajalike dokumentide täitmisel ning asjaajamisel.

Meie keskuses on sotsiaaltöötaja rehabilitatsiooniteenuste koordinaator ja vastutab rehabilitatsiooniplaanide vormistamise eest.