Laste tserebraalparalüüs (PCI)

Laste tserebraalparalüüs (PCI -Paralysis cerebralis infantilis) on üks olulisemaid liikumispuuet ja arenguhäireid põhjustavaid haigusseisundeid lapseeas.

PCI keskmised ja rasked vormid põhjustavad püsiva arendusravi ja rehabilitatsiooni vajaduse alates imikueast, moodustades 2 / 3 rasketest liikumispuuetest lastel. Varase sekkumise korral on võimalik puude raskusastet oluliselt vähendada. Neuroarenguline ravi peab algama ennem patoloogiliste liikumismustrite kinnistumist.

Adeli Rahvusvahelises Rehabilitatsioonikeskuses baseerub PCI-ga lastele suunatud füsioteraapia alati individuaalselt seatud eesmärkidlet, milleks on enamasti lihastoonuse normaliseerumine, lihaselastsuse ja liigesliikuvuse säilitamine ja paranemine, lihasjõu suurenemine, tasakaalu ja koordinatsiooni, rühi ja kõnnimustri paranemine, deformatsioonide ja kontraktuuride vältimine, abivahendite õige kasutamine ning läbi selle funktsionaalse võimekuse paranemine ja võimalikult iseseisva toimetuleku saavutamine.

Füsioteraapias kasutatakse aktiivseid meetodeid: terapeutilisi harjutusi, venitusi, Atlant neuro-ortopeedilist kostüümteraapiat, Adeli koormuskostüümteraapiat ja muid meetodeid ning passiivseid meetodeid nagu soojaravi ning kinesioteipimist, vesiravi, FES-i, elektrostimulatsiooni.  Lastele suunatud teraapia on alati mänguline, et tagada laste motiveeritus.

Pakume PCI diagnoosiga lastele erinevaid taastusravi ja rehabilitatsiooniprogramme:

 • Kompleksne statsionaarne taastusravi ja/või rehabilitatsiooniprogramm1Päevas on planeeritud 2 tundi füsioteraapiat;  massaaž või vesiravilogopeedi (eripedagoogi ) teenust;   tegevusterapeudi (loovterapeudi) teenust. Kogu kuuri vältel 3 tundi psühholoogi teenust.
 • Ambulatoorne taastusravi ja/või  rehabilitatsiooniprogramm1. Tegevused  toimuvad valikuna 2- 5 korda nädalas kuni 2 tundi päevas.
 1. Riiklikult rahastatud rehabilitatsiooniteenuse  raames ei osutata massaaži ega vesiravi.

Programmide raames osutatavad teenused:

 • 1 – 3 aastastele lastele:
  • füsioteraapia (Bobath, NDT),
  • massaaž;
  • vesiravi ;
  • logopeedi teenus (s.h.logopeediline massaaž);
 • 3 – 12 aastastele lastele:
  • füsioteraapia (Bobath, NDT, Atlant kostüümiravi, Adeli  kostüümiravi, Redford kinesio teraapia, FES,  Motomed teraapia);
  • massaaž ja/või  vesiravi; 
  • tegevusteraapia või loovteraapia;
  • logopeedi   ( s.h. logopeediline massaaž) ja/või eripedagoogi teenus;
  • psühholoogi teenused  (s.h psühholoogilised testid: PEP-R testid, NEPSY II testid, Strebeleva kooliküpsuse testid  ja arendusravi, s.h. Foramen programm);
 • 12 – 18 aastastele lastele ja täiskasvanutele:
  • füsioteraapia (Kõnnirobot Lokomat   teraapia, Atlant kostüümiravi, Adeli kostüümiravi, Gravistad ravi,  FES, Motomed);
  • massaaž ja/või  vesiravi;
  • tegevusteraapia  (s.h. eelneva testimisega LOTCA testid, Box and Block, FES), ja/või loovteraapia;
  • nõelravi;
  • logopeedi (s.h. logopeediline massaaž) ja eripedagoogi teenused;
  • psühholoogi teenused ( s.h. psühholoogilised testid NEPSY II testid,  arendusravi, s.h. Foramen programm).
 • Eriarsti vastuvõtt (taastusarst, neuroloog, laste psühhiaater):
 • tervisliku seisundi hindamine;
 • rehabilitatsiooni / taastusravi programmi määramine;
 • võrgustikutöö tervishoiuasutustega;
 • Abivahendite nõustamine ja soodustingimustel müük
 • Atlant koormuskostüümid;
 • pehmed dünaamilised ortoosid;
 • toe off ortoosid;
 • keha pindrõhu mõõtmised ja istmekohandused ratastooli kasutajatele;
 • igapäevaelu toimetulekut parandavad abivahendid.
 • Sotsiaalnõustamine perele 
 • toetuste ja teenuste tutvustamine;
 • võrgustikutöö kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialistiga, haridusasutustega).