Kliendileping

Adeli Rehabilitatsioonikeskuse ja Krevald Õigusbüroo koostööna on valminud asutuse (teenuse osutaja) ja teenuse saaja vaheline Kliendileping ning selle lahutamatuks osaks olev  Kliendi ja asutuste õigused  ja kohustused.  Mõlemast dokumendist on koostatud ka venekeelne tõlge.

Lepingu väljatöötamise tingis vajadus reguleerida rehabilitatsiooniasutuse ja teenuse saaja vahelised õiguslikud suhted. Peamiseks põhjuseks lepingu väljatöötamisele oli osade klientide pidevad rikkumised ning sellest tulenevalt vajadus paremini reguleerida osapoolte õigusi ja kohustusi, samuti vajadus teenuse saajaga kokku leppida, mis põhjustel toimub teenuse osutamise lõpetamine või teenusele mittevõtmine.

Lepingu tekst on kasutatav nii sotsiaalse kui tööalase rehabilitatsiooniteenuse ja tervishoiuteenuse (Haigekassa rahastamise) korral.

Lepingus on viide ka kohustusele tutvuda Kliendi ja asutuse õiguste ja kohustustega, mis peavad lepingu sõlmimise eel olema kliendile kättesaadavad (kodulehel, infomaterjalina asutuses vms.).

Adeli Rehabilitatsioonikeskus omandas käesolevale lepingutekstile varalised õigused, s.h.  lepinguteksti kasutusõiguse (litsentsi) müügiõiguse kolmandatele isikutele (asutustele).  Kasutusõigus tähendab Kliendilepingu ning Kliendi ja asutuse õiguste ja kohustuste kasutamist oma igapäevases otseses (äri)tegevuses.

Kasutusõiguse omandamine maksab 200€ + km.  Hind Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu liikmetele 170€ + km.

Huvi korral palun pöörduge aadressil   adeli@adeli.ee või Margery Roosimaa poole kontaktil  margery.roosimaa@gmail.com.