EAS projekti lõppemine

Perioodil 01.08.2013 kuni 30.11.2013 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt „Adeli Eesti OÜ strateegia- ja brändingukoolitus, 2013 välisturgudele laienemise strateegia ja brändingukava” Adeli Eesti OÜ.

Lisaks muudele strateegilistele ja brandingutegevustele, uuendati selle projekti käigus kodulehekülje struktuuri, navigatsiooniskeemi ja ülesehitust, töötati välja uus kujunduslahendus.

Tänaseks on uus lahendus saanud ka reaalsuseks ning kodulehekülg on kasutajatele avatud. Enamik vajalikust materjalist on koduleheküljel ka juba kättesaadav, täiendusi ja uuendusi tuleb aga iga päevaga.

Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.

EAS logod