Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on isiku tööeluks ettevalmistamiseks, tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks osutatav tööturuteenus.

Sihtrühm: vähenenud töövõimega isik (v.a kui töövõime puudub), kes:

 • on vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga;
 • on arvele võetud töötuna või
 • omandab põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust või
 • on töötav isik
 • on aja-, asendus- või reservteenistuses.

Tööalase rehabilitatsiooni toel klient:

 • jätkab töötamist sama tööandja juures samal või teisel töökohal;
 • asub tegutsema ettevõtjana või jätkab tegutsemist ettevõtjana;
 • asub tööle avatud tööturul iseseisvalt või tugiisikuga (toetatud töö);
 • on valmis tööd otsima ja osalema teistel tööle saamist toetavatel tööturuteenustel;
 • jätkab õppimist ja on valmis õpingute järel tööle asuma.

Adeli Rehabilitatsioonikeskuses pakutavad rehabilitatsiooniteenused on: 

 • isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamine;
 • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine;
 • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine;
 • füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • tegevusterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • loovterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • eripedagoogi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • psühholoogi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • logopeedi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • arsti teenus (individuaalne);
 • õe teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • kogemusnõustaja teenus (individuaalne ja grupitöö)

Kliendi sõidu- ja majutustoetus

 • Tööalasel rehabilitatsiooni teenusel osalevale kliendile maksab Töötukassa sõidu- ja majutustoetust iga teenusel osaletud päeva eest.
 • Sõidu- ja majutustoetuse määr on 0.10 eurot kilomeetri kohta ning seda arvestatakse alates 500 meetri kaugusel teenusel käimisest. Päevamäär on 26 eurot.
 • Klient kulu tõendama ei pea

Töötukassa tasub ühe kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 1800 eurot (koos käibemaksuga) kalendriaastas. Teenuse eest tasumisel lähtub Töötukassa teenuse osutaja avalikust hinnakirjast.

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kel on  vähenenud töövõime tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Tööalane rehabilitatsioon:

 • õpetab teid puude või tervisehäirega toime tulema;
 • arendab töövõimet;
 • aitab sobitada töötingimusi ja kohaneda tööeluga.

Tööalase rehabilitatsiooni hinnakirja leiad siit.

 

 

INFOT ADELI REHABILITATSIOONI KOHTA  
Sihtgrupp: liikumispuudega inimesed, muu
Teenuse osutamise aeg: E-R 8.00-17.00
  E, T, K, R 17.00-20.00 (füsioterapeut)
  L 10.00-12.00, P – kokkuleppel
Kirjutus- ja/või viipekeeletõlke olemasolu: puudub
Ligipääsetavus nägemispuudega inimesele: jah, kui tulla koos tugiisikuga
Ligipääsetavus liikumispuudega (sh ratastooliga): jah, asutus on täielikult ligipääsetav
Inva WC olemasolu: jah, on olemas
Inva dušš/pesemisruum: jah, on olemas
Läheduses bussipeatused, mida teenindavad madalapõhjalised sõidukid: jah, on olemas
Invaparkimiskohad: jah, on olemas

 

Kasulikku lugemist:

https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/praxis_toovoimetus_eestis_5_el_riigis_v1.2_01.pdf