Psühholoogid

Meie psühholoogid osutavad nii psühholoogi vastuvõtte (sh ka kliinilise psühholoogi) kui ka  individuaal- kui pereteraapiaid. Hindamiste läbiviimiseks kasutatakse erinevaid psühholoogilisi teste. Teenuseid osutatakse kõikidele vanusegruppidele.

Meie keskuses osutatakse psühholoogiteenust:

  • Haigekassa rahastamisel Adeli RK taastusarsti suunamisel; 
  • tasulise teenusena;
  • perearsti suunamisel teraapiafondi raames;
  • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskava alusel tööealistele täiskasvanutele;
  • täiskasvanutele sotsiaalse rehabilitatsiooni raames rehabilitatsiooni plaani alusel. Lastele MTÜ Diana Arenduskeskuses.

Teenusele registreerimisvõimalused leiate siit.