Missioon, visioon, põhiväärtused

Meie missioon on aidata oma klientidel võimalikult iseseisvalt igapäevaelus toime tulla ja täisväärtuslikult elada.

Põhiväärtused

  • Kliendikesksus – lähtume kliendi soovidest, huvidest ja väärtustest, kaasame teda teenuse osutamise igas etapis.  Klient on üks meeskonnaliige.
  • Innovaatilisus – oleme avatud uutele ideedele ja asutuse arengule. Rakendame maailmas tunnustatud teaduspõhiseid metoodikaid ja praktikaid.
  • Tulemuslikkus – oleme orienteeritud võimalikult positiivsete tulemuste saavutamisele läbi kliendi ja tema lähivõrgustiku motiveerimise ja juhendamise.
  • Professionaalsus – õpime ja arendame end pidevalt. Meie meeskonnal on head teoreetilised ja praktilised teadmised.
  • Avatus – oleme valmis informeerima personali, kliente, koostööpartnereid teenustest, tegevustest, uuendustest asutuses.
  • Hoolivus – hoolime oma patsientidest. Hoolime üksteisest. Hoolivus on alus kliendi kaasamise aitamiseks, tema julgustamiseks ise aktiivselt osalema.

Meie visiooniks on saada parima tulemuslikkusega taastusravi- ja rehabilitatsioonikeskuseks Eestis, saada tunnustatud kompetentsikeskuseks lähiregioonis.

Selle eesmärgi nimel on alameesmärgid:

  • Oleme suurim ambulatoorse taastusravi ja võrgustikupõhise rehabilitatsiooni teenuse pakkuja Eestis;
  • Oleme kompetentsiliider neuroloogiliste probleemidega patsientide taastusravis ja rehabilitatsioonis;
  • Oleme suurim laste ealist arengut toetav keskus Eestis;
  • Oleme rahvusvahelises võrgustikus. Oleme tihedas koostöös teiste riikide rehabilitatsioonikeskustega, omandades ja jagades pidevalt parimat oskusteavet;
  • Oleme innovaatilisi e-lahendusi pakkuv ja arendustöös osalev keskus.