Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osakaalu vähendamine

Juhtkonna otsusel suurendatakse tööalase rehabilitatsiooni ja tasuliste teenuste osakaalu ning vähendatakse sotsiaalse rehabilitatsiooni osutamist. Selleks korraldatakse osade spetsialistide töögraafikud vastavalt sellele otsusele. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste järjekorrad võivad selle tulemusel pikeneda. Otsuse tingis sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse väga madalad hinnad, mistõttu mitmete selle teenuste osutamine on langenud alla omahinna.