Eripedagoog

Eripedagoogi põhiline ülesanne on laste psüühiliste protsesside –  taju, mälu, mõtlemise ja  tähelepanu uurimine ning arendamine ja  läbi selle kõnearengu toetamine.

Väga oluline on kognitiivsete probleemide varajane märkamine ja nendega tegelemine.

Kui arenguprobleemidele ei pöörata õigeaegselt tähelepanu, võivad kooli minnes probleemid võimenduda.

Kui laps ei ole omandanud mõnda olulist oskust, siis vajab ta individuaalsemat lähenemist ja rohkem tähelepanu – sellisel juhul  tulebki appi eripedagoog,  kes aitab lapsel oskusi omandada just  individuaalselt.

Põhiline arendustöö käib läbi erinevate õppemängude.

Väga oluline on koostöö lapsevanematega, kes on  oma lapse parimad eksperdid.

 

Meie keskuses osutatakse eripedagoogi teenust:

  • tasulise teenusena;
  • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskava alusel tööealistele täiskasvanutele;
  • täiskasvanutele sotsiaalse rehabilitatsiooni raames rehabilitatsiooni plaani alusel. Lastele MTÜ Diana Arenduskeskuses.

Tutvu ka lehtega
Eripedagoogi teenus
Pilgujälgimise süsteem ToBii
Kooliettevalmistus
Õpiabi

 

Teenusele registreerimisvõimalused leiate siit.