Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus

Alates 17.02.2017 sõlmime kliendiga  teenuse osutamiseks kliendilepingu.  Leping sõlmitakse kõigi klientidega enne teenuse osutamise alustamist koha peal. Enne lepingu allkirjastamist palume tutvuda Kliendi ja asutuse õiguste ning kohustustega.

Adeli Rahvusvahelises Rehabilitatsioonikeskuses pakume  tõenduspõhist  ja kompleksset  taastusravi  ja rehabilitatsiooniprogramme insuldi, pea-ja seljaajutraumade järgselt, Sclerosis multiplex ja Parkinsoni haigetele, ortopeediliste probleemide esinemisel, PCI  diagnoosiga lastele, kõne  arenguhäire ja käitumishäiretega  lastele.

Asutuse  üheks  prioriteediks on tervise edendamine  toetamaks imikute psühhomotoorset arengut  ja täiskasvanute elukvaliteeti  (tervislikud eluviisid, liikumisharjumuste kujundamine, valuravi).

   

 

Adeli Facebook
facebook