Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus

Adeli Rehabilitatsioonikeskus teavitab, et vastavalt juhatuse otsusele oleme teinud otsuse lõpetada sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise alates 12.09.2018. 

Alates 1.09.2017 rakendame telefoninumbreid alljärgnevalt. Palume helistada vastavalt teemale.

Telefonid:
Administraatorid : 6544 840
Rehabilitatsiooni koordinaator / sotsiaaltöötaja: 6547 474 (vastab E,T ja N).
Terviseklubi/bassein: 6565 353
Tööalane rehabilitatsioon: 6564 396
Tasulised teenused:  6565 104
Teenusest loobumine: 6565 353
Andmekaitse ametnik: andmekaitse@adeli.ee
Riiklik lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele (MTÜ Diana Arenduskeskus):   57570551; diana@adeli.ee

Adeli Rehabilitatsioonikeskus loodi 2013 aastal eesmärgiga  pakkuda  tõenduspõhist  ja kompleksset  taastusravi  ja rehabilitatsiooniprogramme insuldi, pea-ja seljaajutraumade järgselt, Sclerosis multiplex ja Parkinsoni haigetele, ortopeediliste probleemide esinemisel, PCI  diagnoosiga lastele, kõne  arenguhäire ja käitumishäiretega  lastele.

Asutuse  üheks  prioriteediks on tervise edendamine  toetamaks imikute psühhomotoorset arengut  ja täiskasvanute elukvaliteeti  (tervislikud eluviisid, liikumisharjumuste kujundamine, valuravi).

Adeli Rehabilitatsioonikeskus jätkab 2018 aastal tööalase rehabilitatsiooni ning tasuliste teenuste mahu kasvatamist.   Spetsialistide graafikute avamisel reserveeritakse esmajärjekorras tasuliste  ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse ajad. Graafikute paremaks planeerimiseks soovime varakult infot tasulistele teenustele aegade broneerimise soovist aadressil teenused@adeli.ee .

   

 

Adeli Facebook
facebook