Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus

Teenustele mitteilmumine

Adeli RRK juhtkonna otsusel ei tagata  kasutamata jäänud protseduuridele enam uusi aegu, v.a. olulised põhjused.

Puudumise kohta tuleb teha teavitus hiljemalt eelmise tööpäeva jooksul, sel juhul arvestatakse see põhjendatud puudumiseks.  Protseduurid,  millede kohta on tehtud teavitus puudumise kohta hiljemalt sama päeva hommikul, loetakse teenus osutatuks.

Aegade ümberregistreerimist teiseks ajaks enam ei tehta, asutus ei taga loobutud protseduurile uut aega. Nimetatud otsuse on tinginud olukord, kus ümberregistreerimiste või põhjuseta puudumiste tulemusel tekivad spetsialistide graafikutesse „augud“, samal ajal kui järjekorrad nende juurde on kohati mitme kuu pikkused. Palume mõistvast suhtumist ning spetsialistide töö ja aja austamist.

Oluliseks põhjuseks, kus leitakse ärajäänud protseduuridele asendusajad on spetsialisti haigestumine, mille tulemusel kliendist sõltumata jäid teenused saamata.

Kliendi haigestumisel , millest klient teavitab asutust hiljemalt eelmisel tööpäeval , teeb asutus mõistlikke pingutusi kliendile uue võimaliku aja leidmiseks teenuse osutamiseks, kuid ei saa garanteerida graafikute pingelisuse tõttu uut aega teenuse osutamiseks. Haigestumise korral võib asutus küsida sellekohast tõendust. Samal päeval ära jäetud protseduure uutega ei asendata.

Kliendi hilinemise või põhjuseta puudumise korral kokkulepitud protseduurilt ei ole asutus kohustatud tagama kliendile uut protseduuri aega. Protseduurile hilinenud kliendi ja asutuse töötaja suusõnalisel kokkuleppel võib asutus osutada kliendile protseduuri osalises mahus. Protseduurile hilinemine ulatuses, kus protseduuri läbiviimine ei ole enam võimalik, loetakse puudumiseks.

Kui klient jääb teenuse osutamisele korduvalt hiljaks, ei ilmu kohale või ei esita asutuse nõudel tõendeid põhjuse kinnitamiseks, võib asutus teenuse edasise osutamise katkestada.

Kui kliendile on registreeritud aeg statsionaari (majutusega teenus) ja ta jätab teenusele ettenähtud tähtajal ilma olulise põhjuseta tulemata, teenuse edasine osutamine katkestatakse.

Неявка на процедуры

По решению правления международного реабилитационного центра Adeli для оставшихся неиспользованными процедур новое время не обеспечивается, за исключением особых причин. Перерегистрация на другое время не осуществляется, учреждение не обеспечивает новое время для пропущенной процедуры. Такое решение было принято из-за того, что перерегистрация или отсутствие на процедуре создавали в графике специалистов т.н. “дыры”, в то же время, очереди к специалистам иногда растягивались на несколько месяцев. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием, и проявите уважение к работе и времени специалистов.

Об отсутствии должно быть сообщено не позднее предыдущего рабочего дня, и в этом случае оно будет считаться обоснованным отсутствием.  Процедуры, в отношении которых уведомление об отсутствии было сделано не позднее утра того же дня, считаются предоставленными.

 Существенной причиной для того, чтобы было найдено новое время для проведения невыполненной процедуры, является болезнь специалиста, в результате чего независимо от клиента услуги остаются неполученными.

В случае болезни клиента, о которой клиент извещает учреждение не позднее предыдущего рабочего дня, учреждение прилагает разумные усилия для  того, чтобы найти для клиента новое возможное время для оказания услуги, но не может гарантировать наличие нового времени. В случае болезни учреждение может запросить соответствующую справку.  Процедура, отменённая в день проведения, не замещается.

В случае опоздания клиента или его беспричинного отсутствия на оговоренной процедуре,  учреждение не обязано обеспечивать клиенту новое время для процедуры. При устной договорённости опоздавшего на процедуру клиента и работника учреждения, учреждение может выполнить процедуру в частичном объёме. Опоздание на процедуру в объёме, когда проведение процедуры больше не возможно, считается отсутствием.

 

Если клиент вторично опаздывает на проведение процедуры, не является на неё или не представляет по требованию учреждения справки для подтверждения причины, то учреждение может прекратить дальнейшее оказание услуги.

 

Если для клиента зарегистрировано время стационара (услуга с размещением), и он не приходит в назначенное время без уважительных причин, дальнейшее предоставление услуг прерывается.

 

 

Kinkekaart 2022

Teenuse hind kinkekaardiga on -10% müügi hetkel kehtivast hinnakirjast.

Kinkekaart müüakse järgmistele  teenustele:

 1. Basseini teenused
 2. Eripedagoog
 3. Füsioteraapia (sh. aparaatne füsiaatria)
 4. Loovteraapia
 5. Tegevusteraapia
 6. Massaaž
 7. Logopeediline massaaž

Kaardi kehtivusaeg kestab 6 kuud.

Teenustele registreerumine toimub e-maili adeli@adeli.ee või telefoni 6544 840 teel.  Teenusele registreerumisel palun teatage arve number.

Подарочная карта 2022

Стоимость услуги с подарочной картой -10% от цены действующего прейскуранта.

Подарочная карта продается для следующий услуг:

 1. Услуги бассейна
 2. Коррекционный педагог
 3. Физиотерапевт (в т. ч. аппаратная физиотерапия)
 4. АРТ-терапия
 5. Эрготерапия
 6. Массаж
 7. Логопедический массаж

Регистрация на услуги происходить по электронной почте adeli@adeli.ee или по телефону 6544 840.  При регистрации просим сообщить номер счета.

 

 

Adeli Rehabilitatsioonikeskus pakub COVID-19 haiguse läbipõdenud inimestele Haigekassa rahastusel taastusravi.

Teenusele saamiseks tuleb võtta perearsti suunamiskiri taastusarstile. Taastusravis kasutame järgmisi spetsialiste : taastusarst, füsioterapeut, tegevusterapeut, aparaatne füsiaatria ja psühholoog,

Näidustused ambulatoorseks taastusraviks
Ambulatoorset taastusravi võivad vajada erineva raskusastmega COVID-19 haigust põdenud patsiendid nii postakuutses kui kroonilises faasis. Taastusravi vajadus on patsientidel, kelle funktsionaalne võimekus ei ole taastunud haiguseelsele tasemele ja vaevused püsivad.

Näidustused taastusarsti juhitud ambulatoorseks taastusraviks on kerged või mõõdukad üksikvõi kombineeritud funktsioonihäired:
 koormustaluvuse langus,
 liikumisvõimekus pole taastunud endisele tasemele
 müopaatia ja/või perifeersete närvide kahjustus, sh parees,
 jõuetuse sündroom,
 valusündroom,
 hingamisfunktsioonihäire (võib vajada lisahapnikku koormusel; kodusel hapnikravil
olev patsient kasutab taastusravil ajal oma varustust, sh hapnikku)

  

Tõkestamaks COVID-19 levikut ning kaitsmaks meie töötajate ja klientide tervist, palume lähtuda järgnevatest juhistest:

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega on alates 26.08.2021 teenusele tulles Adeli Eesti ruumides maski kandmine kohustuslik.

 • Vastuvõtud toimuvad kõigil erialadel tavapäraselt. 
 • Haigena jääge koju! Ärge tulge vastuvõtule/teenustele, kui tunnete viirushaigusele iseloomulikke tunnuseid (köha, nohu, palavik).
 • Teavitage haigestumisest, helistades 6544840 või kirjutage adeli@adeli.ee
 • Võtke uuesti ühendust, kui olete tervenenud ja aitame leida Teile uue sobiva vastuvõtuaja. 
 • Võimalusel tule teenusele üksi ning pese enne ja peale teenust käed.
 • Teenusele tulles kanna Adeli ruumides viibides näomaski. Näomaski puudumisel annavad selle Teile administraatorid.
 • Oota, kuni spetsialist Sind sisse kutsub – teenuste vahepeal puhastatakse ja tuulutatakse ruume.

 

Adeli Terviseklubisse saab teenustele tulla, kui:

 • on läbitud vaktsineerimiskuur;                          
 • Covid-19 on läbi põetud viimase 180 päeva jooksul;
 • on esitada Covid-19 negatiivne test, mis peab olema tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures järgmistel tingimustel:
 1.  SARS-CoV-2 antigeen-RTD test, mis on tehtud kuni 48 h enne teenusele tulemist;     
 2. COVID haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test, mis on tehtud kuni 72 h enne teenusele tulemist.

Külastades tuleb näidata ühte eelmainitud sertifikaati elektrooniliselt või trükitud versioonis administraatorile.

 

 

Adeli Rehabilitatsioonikeskus loodi 2003 aastal eesmärgiga  pakkuda  tõenduspõhist  ja kompleksset  taastusravi  ja rehabilitatsiooniprogramme insuldi, pea-ja seljaajutraumade järgselt, Sclerosis multiplex ja Parkinsoni haigetele, ortopeediliste probleemide esinemisel, PCI  diagnoosiga lastele, kõne  arenguhäire ja käitumishäiretega  lastele.

Asutuse  üheks  prioriteediks on tervise edendamine  toetamaks imikute psühhomotoorset arengut  ja täiskasvanute elukvaliteeti  (tervislikud eluviisid, liikumisharjumuste kujundamine, valuravi).

   

 

Adeli Facebook
facebook