Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus

Alates 1.09.2017 rakendame telefoninumbreid alljärgnevalt. Palume helistada vastavalt teemale.

Telefonid:
Administraatorid : 6544 840
Rehabilitatsiooni koordinaator / sotsiaaltöötaja: 6547 474 (vastab E,T ja N).
Terviseklubi/bassein: 6565 353
Tööalane rehabilitatsioon: 6564 396
Tasulised teenused:  6565 104
Teenusest loobumine: 6565 353
Andmekaitse ametnik: andmekaitse@adeli.ee
Riiklik lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele (MTÜ Diana Arenduskeskus):   57570551; diana@adeli.ee

Adeli Rehabilitatsioonikeskus loodi 2013 aastal eesmärgiga  pakkuda  tõenduspõhist  ja kompleksset  taastusravi  ja rehabilitatsiooniprogramme insuldi, pea-ja seljaajutraumade järgselt, Sclerosis multiplex ja Parkinsoni haigetele, ortopeediliste probleemide esinemisel, PCI  diagnoosiga lastele, kõne  arenguhäire ja käitumishäiretega  lastele.

Asutuse  üheks  prioriteediks on tervise edendamine  toetamaks imikute psühhomotoorset arengut  ja täiskasvanute elukvaliteeti  (tervislikud eluviisid, liikumisharjumuste kujundamine, valuravi).

   

 

Adeli Facebook
facebook