Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus

NB!

Adeli Rehabilitatsioonikeskuse juhtkond on võtnud päevakorda kaaluda sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise lõpetamist alates 1.1.2018.  Lõplik otsus tehakse juhtkonna koosolekul 28.09.2017.  Otsusest teavitame kodulehel. Otsuse vastuvõtmisel alustame sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse lõpetamise tegevustega alates 1.10.2017. Pärast otsuse tegemist me osutame edaspidi tervishoiuteenuseid ja  tööalast rehabilitatsiooniteenust.  Seniseid sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse raames saadud teenuseid on võimalik saada ainult tasulistena.

Me koostame rehabilitatsiooniplaane ainult oma püsiklientidele.  Uutele tulijatele rehabilitatsiooniplaanide koostamist ei toimu.

Logopeediteenust osutame:

  1.  Adeli eriarstide suunamisel Haigekassa lepingu alt või perearsti suunamisel  teraapiafondi raames.
  2. Tasulise teenusena aegade olemasolul ilma piiranguteta.
  3. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames logopeedi aegade olemasolul  mitte enam  kui üks protseduur nädalas perenõustmisena. (v.a. Diana Arenduskeskuse päevahoius viibivatele raske ja sügava puudega  lastele).

Adeli Rehabilitatsioonikeskuse üheks 2017 prioriteediks on teenuste struktuuri muutmine, selleks on tööalase rehabilitatsiooni ning tasuliste teenuste mahu oluline kasvatamine.

Alates maikuust suurendame igakuiselt tasuliste teenuste osakaalu. Esimeses järjekorras avatakse praegusest enam tasulisi aegu järgmised erialadel:

  • Logopeedid (eesti ja vene keel);
  • Eripedagoogid (eesti keel);

Järgnevatel perioodidel lisanduvad neile ka teised teenuseliigid.

Spetsialistide graafikute avamisel reserveeritakse esmajärjekorras tasuliste  ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse ajad. Graafikute paremaks planeerimiseks soovime varakult infot tasuliste aegade broneerimise soovist aadressil teenused@adeli.ee .

Alates 1.5.2017 kehtib teenustele uus hinnakiri. Enne seda tähtaega tehtud broneeringutele jäävad kehtima sel hetkel kehtinud hinnad.

Tasulised teenused ja tööalase rehabilitatsiooni teenused kokku peavad aasta lõpuks moodustama vähemalt 1/3 teenuste mahust. Haigekassa teenuste üldmaht jääb samaks, tema osakaal kahaneb koguteenustesse . Eelpool nimetatud teenuste kasv kavandatakse eelkõige sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste mahu vähendamise arvelt, suunates spetsialistide ressurssi enam teistele teenustele. Nimetatud sammu põhjuseks on riiklikult kehtestatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste madalad hinnad, mille alusel selle teenuse osutamine endises mahus ei ole majanduslikult võimalik.

Adeli Rahvusvahelises Rehabilitatsioonikeskuses pakume  tõenduspõhist  ja kompleksset  taastusravi  ja rehabilitatsiooniprogramme insuldi, pea-ja seljaajutraumade järgselt, Sclerosis multiplex ja Parkinsoni haigetele, ortopeediliste probleemide esinemisel, PCI  diagnoosiga lastele, kõne  arenguhäire ja käitumishäiretega  lastele.

Asutuse  üheks  prioriteediks on tervise edendamine  toetamaks imikute psühhomotoorset arengut  ja täiskasvanute elukvaliteeti  (tervislikud eluviisid, liikumisharjumuste kujundamine, valuravi).

   

 

Adeli Facebook
facebook