Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus

Adeli Rehabilitatsioonikeskuse üheks 2017 prioriteediks on teenuste struktuuri muutmine, selleks on tööalase rehabilitatsiooni ning tasuliste teenuste mahu oluline kasvatamine.

Alates maikuust suurendame igakuiselt tasuliste teenuste osakaalu. Esimeses järjekorras avatakse praegusest enam tasulisi aegu järgmised erialadel:

  • Logopeedid (eesti ja vene keel);
  • Eripedagoogid (eesti keel);

Järgnevatel perioodidel lisanduvad neile ka teised teenuseliigid.

Spetsialistide graafikute avamisel reserveeritakse esmajärjekorras tasuliste  ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse ajad. Graafikute paremaks planeerimiseks soovime varakult infot tasuliste aegade broneerimise soovist aadressil teenused@adeli.ee .

Alates 1.5.2017 kehtib teenustele uus hinnakiri. Enne seda tähtaega tehtud broneeringutele jäävad kehtima sel hetkel kehtinud hinnad.

Tasulised teenused ja tööalase rehabilitatsiooni teenused kokku peavad aasta lõpuks moodustama vähemalt 1/3 teenuste mahust. Haigekassa teenuste üldmaht jääb samaks, tema osakaal kahaneb koguteenustesse . Eelpool nimetatud teenuste kasv kavandatakse eelkõige sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste mahu vähendamise arvelt, suunates spetsialistide ressurssi enam nendele teenustele. Nimetatud sammu põhjuseks on riiklikult kehtestatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste madalad hinnad, mille alusel selle teenuse osutamine endises mahus ei ole majanduslikult võimalik.

Alates 17.02.2017 sõlmime kliendiga  teenuse osutamiseks kliendilepingu.  Leping sõlmitakse kõigi klientidega enne teenuse osutamise alustamist koha peal. Enne lepingu allkirjastamist palume tutvuda Kliendi ja asutuse õiguste ning kohustustega.

Adeli Rahvusvahelises Rehabilitatsioonikeskuses pakume  tõenduspõhist  ja kompleksset  taastusravi  ja rehabilitatsiooniprogramme insuldi, pea-ja seljaajutraumade järgselt, Sclerosis multiplex ja Parkinsoni haigetele, ortopeediliste probleemide esinemisel, PCI  diagnoosiga lastele, kõne  arenguhäire ja käitumishäiretega  lastele.

Asutuse  üheks  prioriteediks on tervise edendamine  toetamaks imikute psühhomotoorset arengut  ja täiskasvanute elukvaliteeti  (tervislikud eluviisid, liikumisharjumuste kujundamine, valuravi).

   

 

Adeli Facebook
facebook