Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus

Alates 1.09.2017 rakendame telefoninumbreid alljärgnevalt. Palume helistada vastavalt teemale.

Telefonid:
Administraatorid : 6544 840
Rehabilitatsiooni koordinaator / sotsiaaltöötaja: 6547 474 (vastab E,T ja N).
Terviseklubi/bassein: 6565 353
Tööalane rehabilitatsioon: 6564 396
Tasulised teenused:  6564 396
Teenusest loobumine: 6565 353
Riiklik lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele (MTÜ Diana Arenduskeskus):   57570551; diana@adeli.ee

Adeli Rehabilitatsioonikeskus loodi 2013 aastal eesmärgiga  pakkuda  tõenduspõhist  ja kompleksset  taastusravi  ja rehabilitatsiooniprogramme insuldi, pea-ja seljaajutraumade järgselt, Sclerosis multiplex ja Parkinsoni haigetele, ortopeediliste probleemide esinemisel, PCI  diagnoosiga lastele, kõne  arenguhäire ja käitumishäiretega  lastele.

Asutuse  üheks  prioriteediks on tervise edendamine  toetamaks imikute psühhomotoorset arengut  ja täiskasvanute elukvaliteeti  (tervislikud eluviisid, liikumisharjumuste kujundamine, valuravi).

Adeli Rehabilitatsioonikeskuse üheks 2017 prioriteediks on teenuste struktuuri muutmine, selleks on tööalase rehabilitatsiooni ning tasuliste teenuste mahu oluline kasvatamine. Alates maikuust suurendame igakuiselt tasuliste teenuste osakaalu.

Spetsialistide graafikute avamisel reserveeritakse esmajärjekorras tasuliste  ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse ajad. Graafikute paremaks planeerimiseks soovime varakult infot tasulistele teenustele aegade broneerimise soovist aadressil teenused@adeli.ee .

Tasulised teenused ja tööalase rehabilitatsiooni teenused kokku peavad aasta lõpuks moodustama vähemalt 1/3 teenuste mahust. Haigekassa teenuste üldmaht jääb samaks, tema osakaal kahaneb koguteenustesse . Eelpool nimetatud teenuste kasv kavandatakse eelkõige sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste mahu vähendamise arvelt, suunates spetsialistide ressurssi enam teistele teenustele. Nimetatud sammu põhjuseks on riiklikult kehtestatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste madalad hinnad, mille alusel selle teenuse osutamine endises mahus ei ole majanduslikult võimalik.

   

 

Adeli Facebook
facebook