Psühholoogi teenus

Psühholoogi teenuste eesmärk on tõsta kliendi motivatsiooni, tema sotsiaalset kaasatust ja elukvaliteeti; hinnata, parendada ja toetada  kliendi emotsionaalset ja kognitiivset tegevusvõimet; hinnata laste käitumist, emotsionaalset arengut, vaimset võimekust ja kooliküpsust.

Psühholoogi teenused on:

1) Laste käitumise, vaimse arengu ja kooliküpsuse hindamine (PEP-R, NEPSY, J. STREBELEVA test) ja testitulemustepõhine nõustamine.

2) Täiskasvanute vaimse tegevusvõime (LOTCA, CERAD) ja isiksuse motivatsiooni, suundumuste ning sotsiaalse kaasatuse (CMPS, WRI) hindamine.

3) Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia (NLP).

4) Toitumis- ja toitumiskäitumise nõustamine.  Tasakaalustatud toitumine; põhitoiduained, vitamiinid, mineraalained ja toidulisandid; menüüde koostamine ja analüüs; tervislik kaalu langetamine; toitumisharjumuste hindmine; analüüs ja korrigeerimisvõimalused; toitumise psühholooliste aspektide tundmaõppimine ja teadvustamine toitumise ja toitumiskäitumise muutmiseks.

5) Kliendi kognitiivse tegevusvõime parendamine läbi treeningute.  FORAMENRehab-treeningprogrammid (FORAMEN – Neuropsychological Rehabilitation Programs) ajukahjustusest või ajutalitluse häiretest tingitud kognitiivse defitsiidi rehabilitatsiooniks täiskasvanutel; samuti  aktiivsus- ja tähelepanuhäire, pervasiivse arenguhäire ning kõnehäirega laste kognitiivse tegevusvõime toetamiseks.