Füsioteraapia

Meie keskuses osutatakse füsioteraapiat:
– tasulise teenusena;
– perearsti suunamisel tema teraapiafondi raames;
– tööalase rehabilitatsiooni tegevuskava alusel tööealistele täiskasvanutele;
– sotsiaalse rehabilitatsiooni raames MTÜ Diana Arenduskeskuses.

Tutvu ka lehega  Füsioteraapia