Füsioteraapia

Meie keskuses osutatakse füsioteraapiat:

  • Haigekassa rahastamisel Adeli RK taastusarsti suunamisel protseduurina 
  • tasulise teenusena;
  •  perearsti suunamisel tema teraapiafondi raames;
  •  tööalase rehabilitatsiooni tegevuskava alusel tööealistele täiskasvanutele;
  •  täiskasvanutele sotsiaalse rehabilitatsiooni raames rehabilitatsiooni plaani alusel. Lastele MTÜ Diana Arenduskeskuses ;

Tutvu ka lehega  Füsioteraapia