Füsioteraapia

Meie keskuses osutatakse füsioteraapiat:

  • Haigekassa rahastamisel Adeli RK taastusarsti suunamisel; 
  • tasulise teenusena;
  • perearsti suunamisel teraapiafondi raames;
  • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskava alusel tööealistele täiskasvanutele;
  • täiskasvanutele sotsiaalse rehabilitatsiooni raames rehabilitatsiooni plaani alusel. Lastele MTÜ Diana Arenduskeskuses.

Tutvu ka lehega  Füsioteraapia

Teenusele registreerimisvõimalused leiate siit.