Rehabilitatsiooniteenusele registreerumine

Teenusele registreerumiseks saab kasutada ühte alljärgnevatest võimalustest:  

Registreerumisel peate meile teatama järgmised andmed:

  • Nimi ja isikukood;
  • Töötukassa kliendikood;
  • Kontaktandmed (telefon ja/või emaili aadress);
  • Elukoht (linna või linnaosa täpsusega);
  • Töötukassa büroo ja juhtumikorraldaja nimi;
  • Eelistused tegevuskava koostamise aja suhtes.

 

Teie andmete põhjal kontrollib administraator andmebaasides ning pakub teile välja teenusele saabumise aja.

E-meili teel saadud registreeringule vastame Teile 1 tööpäeva jooksul.

Palume arvestada võimalusega, et järjekorra tõttu ei pruugi soovitud aega võimalik anda. Sellel juhul pakub administraator Teile muu sobiliku aja.