Rehabilitatsiooniteenused

 

Adeli Rehabilitatsioonikeskuses pakutavad rehabilitatsiooniteenused on: 

 • isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamine;
 • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine;
 • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine;
 • füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • tegevusterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • loovterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • eripedagoogi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • psühholoogi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • logopeedi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • arsti teenus (individuaalne);
 • õe teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • kogemusnõustaja teenus (individuaalne ja grupitöö)