Rehabilitatsiooniteenused

 

Rehabilitatsiooniteenused on:

 • isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamine;
 • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine;
 • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine;
 • füsioterapeudi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupitöö);
 • tegevusterapeudi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupitöö);
 • loovterapeudi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupitöö);
 • sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupitöö);
 • eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupitöö);
 • psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupitöö);
 • logopeedi teenus (individuaalne, seanss perele ja grupitöö);
 • arsti teenus (individuaalne);
 • õe teenus (individuaalne, perenõustamine, grupitöö);
 • kogemusnõustaja teenus (individuaalne, perenõustamine, grupitöö)