Rehabilitatsiooniplaanide koostamine

 

Rehabilitatsiooniplaan koostatakse kõigile esmakordselt puuet taotlevatele lastele ning 16- aastastele ja vanematele isikutele, kellel on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja poolt sotsiaalse rehabilitatsioonivajadus ning kes suunatakse rehabilitatsiooniasutusse plaani koostamisele.

Rehabilitatsiooniplaan on isiku enda või tema seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument. Selles antakse hinnang isiku tegevusvõimele, kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusele. Samuti tuuakse ära isiku iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks kaasatuseks vajalikud tegevused.

Rehabilitatsiooniplaan koostatakse rehabilitatsioonimeeskonna poolt, mis koosneb vähemalt kolmest erineva eriala spetsialistist.

Rehabilitatsiooniplaani koostamisel lähtutakse rehabilitatsiooni eesmärkidest terviklikult. Lisaks rehabilitatsiooniteenusele antakse ka muid soovitusi ja hinnanguid nt. sotsiaalteenused, abivahendite vajadus, tööturuteenused jms.

Rehabilitatsiooni raames osutatakse ainult neid teenuseid, mis on märgitud rehabilitatsiooniplaanis.

Meie keskuses toimub rehabilitatsiooniplaanide koostamine kolmapäeviti 8.15-14.00.

Plaani koostamisele tulemiseks saab registreeruda telefoni teel 6544840 või e-mailiga adeli@adeli.ee või vormil Registreeru teenusele.

Registreerimiseks tuleb kindlasti teatada Sotsiaalkindlustusameti  poolt väljastatud otsuse number.