Arendav lapsehoid

Teenus: arendav päevahoid raske ja sügava puudega eelkooliealistele lastele.

Sihtrühm: eelkooliealised raske ja sügava puudega lapsed, lapsevanemad, lasteaiakasvatajad.

Teenuse osutajad : päevahoid Diana Arenduskeskus MTÜ (diana@dianaak.ee) ja arendavad tegevused Adeli Rehabilitatsioonikeskus (adeli@adeli.ee, teenused@adeli.ee)

Kestvus: 5 päeva, E-R

Eesmärk:  laste ettevalmistus kooliminekuks.

Kõne-, kognitsiooni arendamine (mälu, tähelepanu, keskendumisevõime),  füüsilise võimekuse arendamine kooliks ettevalmistumisel.

Teenuse kirjeldus.

Arendavale lapsehoiuteenusele registreerides täidab lapsevanem andmestiku, et spetsialistid saaksid eelnevalt planeerida lapsele vajalikud tegevused.  See annab võimaluse komplekteerida sarnaste vajadustega lapse arendusgrupid.

Kaasa tuleb võtta viimase aasta jooksul tehtud lapse vaimse võimekuse hindamise tulemused, mis on selleks pädevust omava asutuse poolt (Adeli Rehabilitatsioonikeskus, SA Tallinna Lastehaigla Vaimse Tervise Keskus, MPPK (Marienthali PPK), Tartu Ülikooli Kliinikumi Lasteosakond, Haapsalu Neurorehabilitatsioonikeskus) vastavalt nende tingimustele.

Teenus sisaldab kahte komponenti:

  1. Aktiviseeriv päevhoid;
  2. Arendavad tegevused:
    • Esimesel päeval spetsialist tutvub lapsega ning täpsustab konkreetsed tegevused (esmane tegevuskava koostatud lapsevanem andmestiku alusel);
    • Kolm aktiviseerivat tegevust päevas. Aktiviseerivad tegevused sisaldavad: psühholoogi-, eripedagoogi-, logopeedi- loovterapeudi-, füsioterapeudi- , sotsiaalpedagoogi-, tegevusterapeudi individuaal- ja/või grupiteenuseid.
    • Viimasel päeval lapsevanemale tagasiside ja soovituste andmine. Kui laps käib lasteaias, siis oleks lapsele kasulik , kui tagasiside saamisel saaks osaleda ka lasteaia kasvataja (võimalik ka Skype seanss). Viimasel päeval annab lapsevanem tagasiside ka asutusele.

Maksumus: 502 €, millest 402€ riikliku lapsehoiu rahastusel kohaliku omavalitsuse poolt lepingu alusel ja 100€ lapsevanem omaosalus.

Registreerimine ja info:  lapsehoid@dianaak.ee või diana@adeli.ee või telefonil 57570551.

Kodulehed: www.dianaak.ee ja www.adeli.ee