Päevahoid

Adeli Rehabilitatsioonikeskuse ja MTÜ Diana Arenduskeskuse koostöös osutame riigi poolt rahastatavat lapsehoiuteenust, mis on ette nähtud kuni 18- aastastele  raske või sügava puudega  lastele.

Osutatava lapsehoiuteenuse eesmärk on parandada rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavust ning pakkuda lapsele intensiivset rehabilitatsiooniprogrammi. Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada ühes kalendriaastas kuni 10 tööpäeva ulatuses. Lapsehoiuteenuse perioodi vältel osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid Adeli Rehabilitatsioonikeskuse spetsialistide poolt.

Septembrist maikuuni osutatakse teenust korraga viiele eelkooliealisele lapsele. Suveperioodil on teenus mõeldud pigem kooliealistele lastele, siis on vahetuses kümme last.

Teenuse kasutamiseks peab lapsevanem ühendust võtma meie sotsiaaltöötaja Tiina Kaldaga, e-mail tiina.kalda@adeli.ee tel nr. +372 5757 0551 , kes määrab rehabilitatsiooniteenused ning registreerib lapse lapsehoiuteenusele. Seejärel peab lapsevanem kirjutama oma kohalikus omavalistuses avalduse ning esitama vajalikud dokumendid (rehabilitatsiooniplaani, kuhu on märgitud lapsehoiuteenuse vajadus, arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse lapsele puude raskusastme määramise kohta ning lapse isikut tõendava dokumendi). Kohalik omavalitsus koostab lepingu, mille alusel toimub lapsehoiu teenuse osutamine

Kontaktisik: Oksana Söderholm oksana.soderholm@adeli.ee tel nr +372 5854 1190

Kontaktandmed:

MTÜ Diana Arenduskeskus
Endla 4, Tallinn 10142
adeli@adeli.ee
tel 5854 1190
registrikood 80234686