Kõneravikeskus

Hea lapsevanem!

Logopeedia ja  eripedagoogika keskus töötab selle nimel, et abistada kõne arengus mahajäänud lapsi alates teisest eluaastast ja nõustada nende vanemaid parima kõne-tulemuse saavutamiseks.

Miks on vajalik pöörduda kiiresti logopeedi poole kui märkate lapse kõnes mahajäämust?

·   Kõne on inimese kõrgeim psühholoogiline funktsioon, mis kujuneb juba sündides.

·   Kõne on inimese väga oluline funktsioon, mida ei saa kuidagi alahinnata, tänu kõnelemisele saame suhelda teiste inimestega, oleme võimelised osalema sotsiaalses elus, tundma end täisväärtuslike ja enesekindlatena. Seetõttu on  oluline märgata kõrvalekaldeid kõne arengus juba võimalikult varases lapseeas, et lastel ei tekiks hiljem psühholoogilisi probleeme ja mahajäämust õpivõimekuses.

Keskendume oma töös järgmistele suundadele:

  • Kõne ja vaimses võimekuses (kognitiivses arengus) esinevate probleemide väljaselgitamisele;
  • Lapse kõne ja kognitiivse arengu kompleksele toetamisele kasutades selleks erinevaid metoodikaid ja meetodeid;
  • Vanemate õpetamisele, kuidas lapse arengut igapäevaselt toetada (www.koneravi.ee).
  • Oleme praktikabaasiks noortele kolleegidele (Tallinna ja Tartu Ülikoolid, Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolid).
  • Spetsialistide praktiline teadustöö koostöös ülikoolidega.

Meie kõneravi keskus :

  • kasutab lapse arendamiseks erinevaid meetodeid  ja metoodikaid
  • teraapiate valik on alati individuaalne ja lapsekeskne
  • kasutame erinevaid programme
  • teraapiad viiakse läbi mänguteraapia vormis ( vt. video)
  • peame oluliseks lapse motiveeritust ja koostöö soovi spetsialistiga, seetõttu on meie teraapiaruumid sisustatud lapsekeskselt ja mänguliselt (galerii)