Biofeedback teraapia

L.I.F.E. BIOFEEDBACKI TERAAPIA

Negatiivse mõttemustri, sundmõtte ja stressiga seotud blokeeringute kõrvaldamine

 L.I.F.E. Biofeedback on vaimset tervist ja heaolu toetav teraapia, mis hõlbustab psühhiaatri, psühholoogi ja teiste spetsialistide tööd, luues kliendile paremad eeldused püsitulemuste saavutamiseks.

L.I.F.E. Biofeedbacki teraapia aitab enamusel kustutada

 • sundmõtteid, negatiivseid uskumusi, mõtte- ja käitumismustreid;
 • emotsionaalseid traumasi ja vapustusi;
 • ärevust, hirme, foobiaid ja muretsemist;

lisaks  aitab

 • tugevdada intuitsiooni ja eneseusaldust;
 • paremini elus tulla toime pingetega;
 • paremini keskenduda ja õppida;
 • saada jõudu ja julgust muutusteks;
 • suurendada kohanemisvõimet;
 • leida sisemist rõõmu, rahu ja tasakaalu.

 Teraapia tulemusel on:

 • sundmõtted ja meeled on vaigistatud;
 • hirmud, foobiad ja muretsemine on neutraliseeritud;
 • tekib sisemise rahu seisund;
 • kasvab tahtejõud ja soov tuua oma ellu muutusi;
 • tekib motivatsioon elus edasi liikuda.

NB!

 • ei asenda arstiabi ega käimasolevat ravi. Terapeut annab maksimumi, et saavutada kliendi jaoks parim tulemus, kuid ei saa garanteerida täielikku tervenemist;
 • sobib kasutamiseks koos ravimite, tavameditsiini ja loodusravimeetoditega;
 • on mõeldud kõigile, alates väikelapsest kuni vanurini.

 L.I.F.E. Biofeedback sobib tugiteraapiaks järgmistel juhtudel:

 • ärevushäired, paanikahood, hirmud ja foobiad;
 • emotsionaalsed traumad ja šokid;
 • depressioon ja motivatsioonipuudus;
 • hüperaktiivsus ja püsimatus;
 • kooli- ja õppimisprobleemid;
 • arenguhäired ( sh kognitiivne mahajäämus);
 • käitumisraskused ja suhtlemisprobleemid;
 • agressiivsus ja viha;
 • kurbus ja lein;
 • madal enesehinnang;
 • endassetõmbumine ja vähene huvi ümbritseva vastu;
 • suur tähelepanuvajadus;
 • psühhosomaatilised ja posttraumaatilised häired;
 • tikid ehk sundliigutused (sh Tourette’i sündroom).

L.I.F.E.’i seade on biotagasiside ja elektrofüsioloogilise bioresonantsi põhimõttel töötav seade,

 • millele on väljastatud Euroopa Liidus kehtiv CE-vastavussertifikaat;
 • mis on registreeritud klassi 2A meditsiiniinstrumendina;
 • mille toimivust on kontrollitud topeltpimeuuringutes ning
 • mille kvaliteeti ja efektiivsust kinnitab Saksamaa Tehnilise Kontrolli Agentuuri sertifikaat TÜV SÜD.

Seade on ainus omalaadne, mille puhul terapeut saab tegeleda nii kliendi emotsionaalse kui ka vaimse tasandiga. Seade loeb võnkeid mõõtes inimese infovälja ning oskab sõnastada ka tema emotsionaalseid probleeme, andes teavet arvude, protsentide ja kirjelduste kujul. Seade töötab kahesuunaliselt:

 kõigepealt leiab see üles normist kõrvalekalded ning  seejärel vabastab inimese blokeeringutest ja taastab tasakaalu, mõjutades võngetega infovälja struktuure.

L.I.F.E. Biofeedback (eesti keeles biotagasiside) on teraapia, mille käigus terapeut mõõdab keha füsioloogilisi signaale/ /võnkeid (ajulained, lihaste pingeid, lihaste toonust, blokeeringuid, naha juhtivust, südame löögisagedust, valu taju).

Uurimused osutavad, et Biofeedbacki teraapia on heaks tugiteraapiaks paljude erinevate stressist ja pingetest põhjustatud probleemide korral.

Täiendav info teraapia kohta: 

Biofeedback teraapia 

 Evidence based practice in biofeedback (inglise keeles)

Info kliiniliste uuringute kohta (inglise keeles): 

 Anxiety, panic attacks and depression – Clinical Efficacy of Biofeedback Therapy 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) – Clinical Efficacy of Biofeedback Therapy 

Terapeut

Terapeut kasutab L.I.F.E.’i seadet selleks, et:

 • leida kliendi infoväljast üles sundmõtted ning negatiivsed mõtte- ja käitumismustrid ilma ühtegi küsimust esitamata;
 • kõrvaldada blokeeringud ja taastada tasakaal, mõjutades kliendi infovälja struktuure.

Terapeut räägib seansil kliendist positiivses vormis. Laps saab teraapia ajal mängida: raamatud, joonistusvahendid ja mänguasjad on kohapeal olemas.

Terapeut ei uuri kliendilt, mis ja millal on juhtunud. Ühtlasi ei ole vahet, kas klient ise teadvustab blokeeringu põhjusi või ei.

 Teraapiad viib läbi Ülle Toomeoja

Biofeedback terapeut

 • lõpetanud Quantum Biofeedbacki diplomiga Kanada Rahvusvahelise Holistiliste Uuringute Kolledži;
 • registreeritud Kanada Tervishoiuorganisatsioonis Biofeedbacki terapeudina, tegutsenud 15 aastat Biofeedbacki terapeudina Kanadas ja Ameerikas;
 • teenindanud üle 10 000 kliendi ja saavutanud oma meetodiga suurepäraseid tulemusi.

 Esmaseansil tuvastab terapeut blokeeringud  ning seejärel kõrvaldab need ja taastab tasakaalu, mõjutades infovälja struktuure.

Kordusseansil on töö lähtepunktiks eelmisel seansil saadud info ja kliendi soovid. Iga seansi alguses teeb terapeut L.I.F.E.’i seadmega uue testi, mis annab ülevaate kliendi infovälja hetkeseisundist. Seejärel tasakaalustab terapeut neid infovälja struktuure, mis on stressis.

Klient saab iga seansi tulemused märksõnadena kaasa.

Seansi ajal tunneb klient ennast turvaliselt. Enamik inimesi on pärast seanssi lõdvestunud ja lõõgastunud.

Teraapiate hinnad:

Esmane teraapia:  kestvus 1 tund, hind 60 €.

Korduv teraapia:    kestvus 1 tund, hind 60 €;

                                       kestvus 45 minutit, hind 50 €.